Powered by Smartsupp

Ochrana osobních údajů GDPR

Registráciou a následne odoslaním objednávky spoločnosti HK Zábradlí s.r.o, so sídlom Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO:05561345, zapísané v evidencii obchodného registra, vedeného Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka spoločnosť ďalej spracovávala a uchovávala mnou poskytnuté osobné dáta a údaje obsiahnuté objednávkou na účely vedenia účtovníctva DPPO, DPH (archivačná povinnosť) prípadných reklamácií a ďalej na účely načítania množstevných bonusov.


Firma HK Zábradlí zároveň potvrdzuje, že vami poskytnuté údaje neposkytne ďalším iným osobám či iným obchodným spoločnostiam.


V podrobnostiach odkazuje spoločnosť HK Zábradlí s.r.o. na príslušné ustanovenia zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95 /46 EYS (Všeobecne nariadenie ochrane osobných údajov).