Vytvorenie a odoslaním objednávky, do ktorej som zadal svoje osobné údaje súhlasím s tým, aby firma HK Zábradlie na základe týchto údajov vystavila riadny daňový doklad a zaslala mi ho e-mailom. Ďalej súhlasím s tým, aby ma firma HK Zábradlie v prípade nejasností kontaktovala na mnou uvedenom telefónnom čísle či e-mailu. Vystavením daňového dokladu na základe poskytnutých údajov splní firma HK Zábradlie svoju zákonnú povinnosť. Vyplnenie objednávky nie je automatickou registráciou a neoprávňuje firmu HK Zábradlie uchovávať mnou poskytnuté osobné údaje.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernica 95/46 EYS (Všeobecne nariadenie ochrane osobných údajov). GDPR-General Data Protection Regulation.

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny!!

xxx