Súhlasím s tým, aby firma HK Zábradlie s.r.o. spracovávala a uchovávala mnou poskytnuté osobné údaje a údaje obsiahnuté objednávkou na účely vedenia účtovníctva DPPO, DPH (archivačný povinnosť) prípadných reklamácií a ďalej pre účely načítanie množstevných bonusov.

Firma HK Zábradlie zároveň potvrdzuje, že vami poskytnuté údaje neposkytne ďalším iným osobám či iným obchodným spoločnostiam.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernica 95/46 EYS (Všeobecne nariadenie ochrane osobných údajov).

Prihlásenie do účtu

xxx